Menu

Samenwerkingsverbanden

Als gevolg van de in 2001 afgekondigde coronamaatregelen, die de opstart van de ST. M.M. organisatie en het R&T beleid bemoeilijkt heeft, was ook de communicatie met andere betrokken actoren, zoals gemeente(n), ondernemers, TPM en diverse andere organisaties, minder eenvoudig dan gewenst en/of noodzakelijk. Desondanks is het ST. M.M. gelukt om de navolgende samenwerkingsverbanden tot stand te brengen dan wel nadere afspraken te maken:

 • Stichting Rafelroutes (Liemers)
  Samenwerking op het gebied van kunst/cultureel toeristische activiteiten en
  gezamenlijke campagnes.
 • Verkehrsburo Emmerich/Elten (Euregio)
  Uitwisseling van kennis en ervaring en samenwerking bij gezamenlijke recreatief/toeristische activiteiten en/of campagnes.
 • Stichting Achterhoek Toerisme (STAT Achterhoek)
  Hiermee is het afgelopen jaar over de wijze van samenwerking gesproken. Een van de onderwerpen was in dat verband het feit dat ondanks dat de gemeente jaarlijks een substantiële bijdrage aan STAT betaalt, ST. M.M. ook nog voor diensten zoals ‘gastheerschap’, uitingen in brochures, et cetera dient te betalen. ST. M.M. meent dat de gemeente hierdoor tweemaal voor hetzelfde bijdraagt.
 • TIP Oude IJsselstreek (buurgemeente)
  Brochurepunt voor ST. M.M.
 • Landal Stroombroek
  Informatiepunt in de Montferlands ingerichte ontvangstruimte van het vakantiepark.
 • RTC Grenslandrijders
  Samenwerking en ondersteuning bij de organisatie van de tocht ‘4-Dagen Fietsen in Montferland eo’. Deze tocht vindt van 8 t/m 11 september 2022 plaats.