Menu

Subsidie

Toerisme is een TOP sector, geef deze dan ook beleidsprioriteit en zorg voor de middelen om ook als TOP sector te kunnen opereren.

 
Ik herinner me ook een uitspraak van de raad waar men aangeeft dat de hele toeristische belasting wordt geïnvesteerd in Montferland. Wij adviseren te werken aan een toekomst met een eigen toeristische marketingorganisatie die Montferland op 1 zet en zelfstandig de lijnen uitzet en ervoor zorgt dat we koers houden. Dit zie je in meer gemeentes gebeuren, dat is niet voor niets.

Wij zijn voor aanjaagsubsidies om een Montferland-organisatie te realiseren die op eigen benen kan staan. De gemeente is eigenaar, maar beleid en de uitvoeringsagenda is een taak die de nieuwe organisatie uitvoert. De expertise is in Montferland aanwezig en het werk wordt ook bij voorkeur door Montferlanders uitgevoerd. Start ook met een eigen subsidiebureau voor Montferland. Er zijn veel subsidies die klaar liggen voor projecten, je moet er alleen maar actief mee aan de slag gaan. Binnengehaalde gelden kunnen dan ingezet worden voor kansrijke projecten op een manier dat de hele gemeente ervan kan profiteren. Vooraf en achteraf verantwoording laten afleggen voor de projecten die subsidie ontvangen!

Een volledige transparante aanpak met gelijke aandacht voor iedereen zodat de subsidie iedereen helpt