Menu

Hotspots

De toeristische hotspots Kasteelstad , Bergherbos , Stroombroek , Eltenberg krijgen extra aandacht in deze campagne.

Kasteelstad

Sinds iets meer dan een jaar werken we aan de Kasteelstad ’s Heerenberg city marketing campagne. Zichtbaar meer volume, omzet en veel meer positieve drukte in ’s Heerenberg. 

Bergherbos

Er worden afspraken gemaakt samen met Natuurmonumenten en Huis Bergh afspraken aan het maken om ons mooie natuur- en bosgebied in zones op te delen. Hier worden afspraken bij gemaakt over de mogelijkheden en spreiding van activiteiten en evenementen. Dit wordt ook zichtbaar gemaakt in een duidelijke kaart om zo onze groene regio inzichtelijk te maken en te bewaken voor onze toekomst en daarmee ook ons groene imago in stand te houden.

Voor het Bergherbos hebben we Bergherbos.nl vastgelegd. Wij willen hier Natuurmonumenten en Kasteel huis Bergh samenbrengen om met elkaar hiervoor een concept te ontwikkelen. Rondom het Bergherbos gaan we fiets- en wandelroutes ontwikkelen die we onder andere gaan promoten op Natuurwandeling.nl, Fietsarrangement.nl en Wandelarrangement.nl

Stroombroek

Rondom het Stroombroek zijn we samenwerking aangegaan met de ondernemers. Met Stroombroek.events bewerken we de regionale groepsmarkt en met Braamtsegat.nl de regio. Rondom het Stroombroek ontwikkelen we in overleg en in samenwerking met de aanwezige ondernemers nog dag- en weekendarrangementen. Stroombroek is 1 van de hotspots voor toeristische ontwikkeling in Montferland.

Eltenberg

Zodra de bouwwerkzaamheden op de Eltenberg klaar zijn bouwen we hier een concept ter promotie van deze vernieuwde hotspot met een informatiepunt, camper plekken en een prachtige nieuwe locatie van de familie Gesthuizen. We gaan hier nauw samenwerken met onze Oosterburen en de ondernemers op de Eltenberg. De domein Eltenberg.nl is alvast gereserveerd en er is een leuke video te zien.

Uiteraard zijn er meer hotspots en heel veel mogelijkheden voor nieuwe toeristische hotspots in Montferland. Prachtige en zeer kansrijke bestemmingen zijn bijvoorbeeld de Gildekoat in Zeddam, en de Nevelhorst in Didam. Ondernemers en organisaties willen snel schakelen. Door publiek en privaat hierin samen te laten gaan in ontwikkelingstrajecten ontstaat er 1 krachtig LAB voor sterkte toeristische ontwikkeling in Montferland.