Menu

Missie

Montferland op 1

Onze missie is om met professionele Montferlandse organisaties Montferland zo breed mogelijk op de kaart te zetten. Ons doel is om ondernemers en stichtingen optimaal te ondersteunen bij hun uitdagingen en ervoor te zorgen dat er meer kwaliteitstoeristen Montferland komen bezoeken. 

Onze doelen:

 1. Onze campagne draagt bij aan een prettige en gezonde woon- en leefomgeving
 2. Montferland op 1 zorgt voor verbinding en het versterken van de Montferlandse identiteit
 3. Verduurzamen / Groen Montferland
  Meer groen in een groen Montferland. Meer groen, ook in de kernen, zorgt voor een betere leefbaarheid. Dit betekent ook een ‘groene’ digitale informatievoorziening. Meer focus op het online platform en met mate uitgave van promotieboekjes.
 4. Behouden, versterken en ontwikkelen van Cultuur & Natuur in Montferland
  Intelligente groei in toerisme versterkt de kwaliteit van de natuur en ons culturele erfgoed.
 5. Kwaliteitstoerisme zorgt voor meer toekomstbestendige banen en heeft een positieve invloed op het vestigingsklimaat.
  Inspirerende en toekomstbestendige banen voor jongeren en ouderen, die het welvaartsniveau in Montferland laat stijgen.
 6. Hoogwaardige MKB ondersteuning met de digitalisering van hun organisaties. Meer innovatie, groei en werkgelegenheid.
 7. De Stichting Montferland Marketing wordt dé organisatie die verantwoordelijk is voor krachtig toeristisch beleid in Montferland én de professionele uitvoering daarvan.