Menu

Uitgangspunten – Ontwikkelrichting

Montferland heeft alles om zichzelf recreatief-toeristisch (verder) te ontwikkelen. Prachtige en gevarieerde (bos-)landschappen, historische plekken, mooie dorpen, cultuur/historisch erfgoed, overnachtingsmogelijkheden, sportief/recreatieve activiteiten en voorzieningen en mensen en ondernemers die met elkaar willen samenwerken. Bij de verdere uitwerking houdt ST.M.M. rekening met de volgende uitgangspunten.

  • Montferland moet zich primair vanuit eigen kracht en identiteit ontwikkelen.
  • De huidige aanbieders (Highlights) worden zowel fysiek als digitaal (nog) meer met elkaar verbonden en onder de aandacht gebracht.
  • Het huidig aanbod zal worden versterkt om zo meer bezoekers te trekken.
  • Bezoekers meer prikkelen om langer te blijven en meer te besteden.
  • Zowel bezoekers als eigen inwoners van Montferland moeten Montferland te voet, per fiets of per paard kunnen beleven.
  • Niet alleen bezoekers maar ook de eigen inwoners/ondernemers moeten profiteren van toerisme en recreatie in Montferland.
  • Er dient gewerkt te worden aan een duurzame recreatief/toeristische sector.
  • De toename van recreatie en toerisme moet zowel fysiek als in sociaal opzicht in balans zijn met de (Montferlandse) omgeving.