Menu

Presentaties Tijd voor vrije tijd

Speciale site Tijdvoorvrijetijd.nl gemaakt voor de verschillende presentaties die wij sinds 2019 gegeven hebben aan stichtingen, ondernemersverenigingen, politieke partijen en raadsleden. Enkele tientallen bijeenkomsten. Communicatie en informatie in een zo veelomvattend project is uitermate belangrijk. We prijzen ons gelukkig met de grote en de vooral grote interesse veel raadsleden.

Als kwartiermaker ben je zo altijd goed voorbereid tijdens bijeenkomsten en dat bevordert weer de inhoudelijke discussies die we tijdens elke presentatie hebben gehad. Tot dusver waren het, als het om de inhoud ging, alleen maar inspirerende en geweldige sessies