Menu

Presentaties Tijd voor vrije tijd

Via Tijdvoorvrijetijd.nl presenteren wij sinds 2019 aan stichtingen, ondernemersverenigingen, politieke partijen en raadsleden periodiek de uitvoering en resultaten van ons werk. Enkele tientallen bijeenkomsten.

Tijd en energie steken in hoogwaardige informatie voorziening aan de grote groep stakeholders in een zo veelomvattend project is belangrijk! 

Als kwartiermaker ben je zo altijd erg goed voorbereid tijdens bijeenkomsten en dat bevordert weer de inhoudelijke discussies die we tijdens elke presentatie hebben gehad. Zonder uitzondering, als het om de inhoud ging, alleen maar inspirerende sessies