Menu

Presentaties Tijd voor vrije tijd

Tijdvoorvrijetijd.nl is gemaakt als ondersteuning bij talrijke presentaties die wij sinds 2019 gegeven hebben aan stichtingen, ondernemersverenigingen, politieke partijen en raadsleden. Enkele tientallen bijeenkomsten.

Tijd en energie steken in hoogwaardige informatie voorziening aan de grote groep stakeholders in een zo veelomvattend project is uitermate belangrijk! 

Als kwartiermaker ben je zo altijd erg goed voorbereid tijdens bijeenkomsten en dat bevordert weer de inhoudelijke discussies die we tijdens elke presentatie hebben gehad. Zonder uitzondering, als het om de inhoud ging, alleen maar inspirerende sessies