Menu

Stichting Montferland Toerisme

Opdracht vanuit de Gemeente

Bestuur : Stabiel, duurzaam bestuur, met vertegenwoordiging R&T veld en vertegenwoordiging diverse gebieden in de gemeente. Montferland dient in het bestuur goed vertegenwoordigd te worden, met extra aandacht voor de drie pijlers :

  • Bergherbos
  • Stroombroek
  • Kasteelstad.
  • Maatwerk / Ondernemers support.