Menu

TOP Sector

Toerisme is een TOP sector waarin overal in Nederland veel word geinvesteerd. In deze toekomst zal er extra geïnvesteerd moeten worden in bestemmingsontwikkeling. Dit vergt publiek-private investeringen gekoppeld aan concrete projecten zoals op deze website genoemd.

  • Montferland op 1
    Montferland staat op 1 en er is een club van samenwerkende toeristische en recreatieve bedrijven die zich goed vertegenwoordigd voelen, goed onderling contact hebben en ook een goed contact onderhouden met het bestuur en de betrokken ambtenaren van de gemeente.
  • Montferland netwerk
    Het merk Montferland wordt geladen door een krachtige meerjarige campagne met o.a. Montferland.nl en een krachtig en creatief online netwerk.

Participatie & transparantie
Er is een duidelijk en heel transparant toeristisch beleid waar het r & t veld inhoud en uitvoering aan geeft.

Krachtige economische spinoff
Ondernemers en stichtingen krijgen het drukker, verdienen meer, nemen meer personeel aan en gaan meer ondernemen. De evenementen worden beter bezocht. Ondernemersverenigingen voelen de toenemende drukte en sluiten aan en gaan via ons met elkaar in gesprek. De hele middenstand bij elkaar, dan sta je sterk.